Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka

W dniu 29 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru pięciu odmian ziemniaka.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian ziemniaka:

- Impresja (d. ZAH 20012) - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do sałatkowo-ogólnoużytkowego; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp.z o.o. - Grupa IHAR  

- Magnolia (d. STB 18712) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do ogólnoużytkowego lekko mączystego; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

- Mieszko (d. STB 19412) - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie

- Riviera - odmiana jadalna bardzo wczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Agrico Polska sp. z o.o.

- Widawa (d. ZAH 20812) - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: Hodowla Ziemniaka Zamarte sp.z o.o. - Grupa IHAR