Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych

W dniu 27 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian, które były przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru czternastu odmian rzepaku ozimego i czterech odmian rzepaku jarego.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Rzepak ozimy

- Alvaro KWS (d. KWSPL2011-120) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.

- Amazon (d. LE12/238) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Anderson (d. NSA 10/217) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

- Atora (d. SLM 1204) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- DK Exalte (d. DGC220) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Exedo (d. CWH267) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- DK Exsor (d. CWH219) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- Kuga (d. SLM 1206) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Mentor (d. RAP 1122) - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Nimbus (d. LSF 1233) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- SY Alistorm (d. RNX3221) - odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Florida (d. RNX3233) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Medal (d. RNX3138) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- Thure (d. NPZ 1203 Z) - odmiana mieszańcowa półkarłowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

  

Rzepak jary

- Agra (d. SW R2876) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Lantmännen ek för

- Mandela (d. DLE 1313) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Medicus (d. DLE 1314) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Menthal (d. DLE 1316) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.