Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 19 stycznia 2015 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż jarych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 11 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 3, owies zwyczajny – 2, pszenica orkisz – 1, pszenica zwyczajna – 3, pszenżyto – 2).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień

- Britney (d. AC 05/565/180) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- KWS Fabienne (d. KWS 11/228) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- Radek (d. STH 9212) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR .

  

Owies zwyczajny

- Nawigator (d. STH 10112) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Paskal (d. STH 10212) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

  

Pszenica orkisz

- Wirtas – pierwsza w krajowym rejestrze odmiana jara pszenicy orkisz; zgłaszający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  

Pszenica zwyczajna

- Goplana (d. DC 796-4/09) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Kamelia (d. STH 512) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Serenada (d. STH 312) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

  

Pszenżyto

- Puzon (d. DC 846/03) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Sopot (d. TJ 06177-40) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.