Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej COBORU

W dniach 11-12 grudnia 2014 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2014 pod względem merytorycznym, gospodarczym i finansowym. Omówiono podstawowe założenia planu działalności merytorycznej w roku 2015 oraz poruszono kwestie kontroli zarządczej, zamówień publicznych, zmian w podatkach oraz spraw obronnych.