Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniu 28 listopada 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie członków Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, które głównie poświęcone było omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2015 rok oraz realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2014 roku.

Po przeprowadzeniu dyskusji nad przedstawionymi informacjami członkowie Rady podjęli trzy uchwały:

• uchwałę w sprawie działań zmierzających do ograniczenia skutków dla COBORU wprowadzenia ograniczeń dotyczących jednolitej płatności obszarowej,

 • uchwałę w sprawie zasad rozszerzania zadań COBORU i ich finansowania,

 • uchwałę popierającą wniosek NSZZ „Solidarność” działającego przy COBORU w sprawie wsparcia kierownictwa COBORU w działaniach mających na celu podniesienie limitu funduszu płac dla COBORU.