Wyszukaj odmianę    Kontakty
Medal Jubileuszowy 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla prof. dr hab. Edwarda Gacka

Dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward Gacek został uhonorowany Medalem Jubileuszowym 90-lecia Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w trakcie posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Bochni w dniu 6 listopada 2014 roku.

Przyznane wyróżnienie jest wyrazem uznania i wdzięczności dla Pana Profesora za aktywny wkład w rozwój samodzielnej kadry naukowej Wydziału oraz podziękowaniem za współpracę COBORU z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wyrazem tej współpracy jest aktywne uczestnictwo pracowników Wydziału i SDOO w Węgrzcach, Głubczycach i Pawłowicach w realizacji badań odmianowych. Współpraca ta zaowocowała wykonaniem szeregu prac dyplomowych przez studentów, wspólnym przygotowaniem projektów naukowych i publikacjami w czasopismach naukowych.

Aktu wręczenia medalu prof. dr hab. Edwardowi Gackowi dokonali prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk - dziekan Wydziału, i prof. dr hab. Bogdan Kulig - prodziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego.