Wyszukaj odmianę    Kontakty
List gratulacyjny Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla prof. dr hab. Edwarda Gacka

Z okazji nadania prof. dr hab. Edwardowi S. Gackowi, dyrektorowi COBORU, godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Marek Sawicki wystosował okolicznościowy list gratulacyjny.

List ten w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wręczyli w imieniu nieobecnego Ministra, Pan Minister Kazimierz Plocke – Sekretarz Stanu MRiRW oraz Pan Poseł Leszek Korzeniowski – zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.