Wyszukaj odmianę    Kontakty
Nadanie prof. dr hab. Edwardowi Gackowi godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W dniu 2 października roku w trakcie inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. Roman Kołacz –uhonorował prof. dr hab. Edwarda S. Gacka, dyrektora COBORU, godnością Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Sylwetkę nagrodzonego jako specjalisty z dziedziny genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa roślin uprawnych oraz doświadczalnictwa odmianowego, przedstawił prof. Adam Szewczuk, dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego. „To dla mnie wielki zaszczyt” – powiedział wzruszony nowy Profesor Honorowy, wspominając lata studiów na ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu, której jest absolwentem.

Profesorowi Edwardowi S. Gackowi przypadł również w udziale zaszczyt wygłoszenia wykładu inaugurującego nowy rok akademicki. Wykład dotyczył wyzwań stojących przed hodowlą i nasiennictwem roślin uprawnych w naszym kraju. W swoim wystąpieniu prof. E.S. Gacek omówił czynniki warunkujące hodowlę roślin i nasiennictwo, scharakteryzował współczesne programy hodowlane, a także odniósł się do dylematów współczesnej produkcji roślinnej i wyzwań stojących wobec współczesnej hodowli roślin, w tym również w kontekście zachowania bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego. Na koniec mówca stwierdził, że istnieje potrzeba zweryfikowania obecnych programów hodowlanych tak, ażeby dostarczyć praktyce rolniczej odmian przydatnych dla wszystkich systemów gospodarowania, a więc intensywnego, zrównoważonego, niskonakładowego oraz ekologicznego rolnictwa.