Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne „Problematyka badań OWT i WGO roślin sadowniczych”

W dniach 22-23 września 2014 roku w hotelu AGRO Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań odrębności wyrównania i trwałości (OWT) oraz wartości gospodarczej (WGO) roślin sadowniczych. Szkolenie zorganizowała Pracownia OWT Roślin Sadowniczych i Ozdobnych Zakładu Badania i Oceny OWT Odmian COBORU.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń roślin sadowniczych oraz prawidłową oceną i interpretacją cech w metodykach poszczególnych gatunków. Dodatkowo pracownicy naukowi UP we Wrocławiu wygłosili dwa wykłady tematyczne: dr inż. Marta Czaplicka-Pędzich Nawożenie roślin sadowniczych przed założeniem sadu, plantacji oraz w trakcie pełni owocowania w świetle IPO oraz dr hab. Aneta Wojdyło Prozdrowotne właściwości owoców.

Ponadto w części wyjazdowej uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z zakresem prac doświadczalnych dla roślin sadowniczych w Stacji Doświadczalnej w Samotworze, należącej do UP we Wrocławiu, oraz z programem badań prowadzonych w SDOO w Zybiszowie.

W szkoleniu wzięło udział 20 specjalistów z centrali COBORU, SDOO i ZDOO, a także inspektorzy COBORU.