Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów COBORU

W dniu 18 września 2014 roku w centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się jesienne spotkanie inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU.

Podczas spotkania omówiono działalność stacji doświadczalnych oceny odmian w pierwszej połowie 2014 roku. Inspektorzy COBORU przedstawili również wyniki wiosennych i letnich lustracji doświadczeń prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian oraz w punktach doświadczalnych PDOiR (spoza COBORU), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zdyskwalifikowanych i zagrożonych dyskwalifikacją.

Ponadto specjaliści centrali COBORU przekazali swoje uwagi dotyczące realizacji programu badawczego w kończącym się sezonie doświadczalnym oraz założenia do realizacji na sezon 2014/2015 w zakresie roślin ozimych.