Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada dyrektorów i głównych księgowych SDOO

W dniu 2 września 2014 roku o godz. 10.00 w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada z udziałem kierownictwa COBORU oraz dyrektorów i głównych księgowych stacji doświadczalnych oceny odmian.

Narada poświęcona była analizie sytuacji finansowej COBORU, w tym kondycji finansowej poszczególnych SDOO oraz omówieniu przebiegu oraz wyników zbiorów zbóż i rzepaku ozimego w bieżącym sezonie wegetacyjnym.

Dodatkowo w trakcie narady omówiono zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Płatności Bezpośrednich, który ma obowiązywać w Polsce w latach 2015-2020.