Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 2 września 2014 roku o godz. 13.00 w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, organu opiniodawczo-doradczego dyrektora COBORU.

Tematem posiedzenia Rady była problematyka sytuacji ekonomicznej i gospodarczej jednostki oraz planowane działania do końca 2014 roku i w latach następnych. Omówiono również inne bieżące sprawy istotne dla funkcjonowania COBORU.

Ponadto Rada zatwierdziła zamierzenia zaproponowane podczas narady dyrektorów i głównych księgowych SDOO.