Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja kadry finansowo-księgowej COBORU

W dniach 26-28 sierpnia 2014 roku w Mąchocicach Kapitulnych (k. Kielc) odbyła się konferencja kadry finansowo-księgowej COBORU. W konferencji uczestniczyli pracownicy działów księgowych Stacji Doświadczalnych Oceny Odmian oraz pracownicy Biura Finansów i Księgowości centrali COBORU.

Pierwszego dnia konferencji, Pan Tomasz Balcerski (Z-ca dyrektora COBORU ds. finansowych – Główny księgowy) omówił bieżące problemy finansowo-księgowe jednostki. Przedstawił także szczegółowe zasady sporządzania planu finansowego COBORU, jego aktualizowania oraz wykonania.

W drugim dniu konferencji odbyło się szkolenie podatkowe z zakresu najnowszych zmian w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie przeprowadził Pan Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy współpracujący z COBORU, wieloletni wykładowca SKwP.

Trzeciego dnia konferencji, Pan Arkadiusz Sokołowski (Specjalista ds. zamówień publicznych COBORU) przeprowadził szkolenie z zakresu zamówień publicznych, pod kątem obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych.