Wyszukaj odmianę    Kontakty
Workshop „Barley and Potato DUS testing”

W dniach 19-21 sierpnia 2014 roku w centrali COBORU oraz w SDOO w Słupi Wielkiej i Karzniczce odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian jęczmienia i ziemniaka dla specjalistów z Albanii i Republiki Kosowa.

Warsztaty te były realizowane w ramach „Multi-beneficiary program on the participation of EU candidate countries in the CPVO”, programu koordynowanego przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji.

Uczestnikami warsztatów były Panie: Fatmira Allmuça z Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Gospodarki Wodnej Republika Albanii w Tiranie oraz Valdet Avidu i Sanie Çela z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa Rozwoju Wsi Republiki Kosowo w Prisztinie.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z działalnością COBORU, procedurami związanymi z rejestracją i ochroną prawną odmian w Polsce oraz metodyką badań OWT jęczmienia i ziemniaka. Ponadto program warsztatów obejmował wizytę w przechowalni Prób Wzorcowych Odmian w SDOO w Słupi Wielkiej, a także zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z jęczmieniem w SDOO w Słupi Wielkiej oraz ziemniakiem w SDOO w Karzniczce.

Goście odwiedzili także SDOO w Chrząstowie, gdzie m.in. mieli możliwość zapoznania się z kolekcjami odmian roślin ozdobnych i energetycznych.