Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta hodowców roślin z Chin

W dniu 9 lipca 2014 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy hodowców z firmy Shofine (Chiny), z wiceprezesem Panem Gao Xingong na czele. W spotkaniu uczestniczył również prezes Polskiej Izby Nasiennej i jednocześnie firmy DANKO Hodowla Roślin – dr Karol Marciniak oraz główny hodowca DANKO – Pani dr Zofia Banaszak, z którymi firma Shofine bezpośrednio współpracuje.

Firma Shofine jest w Chinach czołowym przedsiębiorstwem hodowlano-nasiennym w zakresie orzeszków ziemnych, a także zajmującą się m.in. hodowlą pszenicy, soi i bawełny.

W trakcie wizyty dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił organizację oraz zakres zadań i działalności COBORU oraz przeprowadzono dyskusje nad ewentualna możliwością nawiązania współpracy.

Ponadto goście z Chin mieli możliwość zapoznania się z przechowalnią nasion prób wzorcowych odmian oraz doświadczeniami odmianowymi prowadzonymi w SDOO w Słupi Wielkiej.