Wyszukaj odmianę    Kontakty
X Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian

W dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2014 r. w Będlewie k. Mosiny odbyło się organizowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych już po raz dziesiąty – „Międzynarodowe Seminarium Robocze - Metody Statystyczne w Ocenie Odmian”.

W seminarium wzięło udział 34 specjalistów z tej dziedziny z ośmiu krajów: Brazylii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Podczas obrad zaprezentowano 20 referatów poświęconych zastosowaniom statystyki matematycznej w hodowli roślin, badaniach wartości gospodarczej odmian roślin uprawnych, badaniach odrębności wyrównania i trwałości odmian oraz genetyce i gleboznawstwie..

Seminarium było również okazją do podziękowania za wieloletnią współpracę w organizacji i aktywny udział w dotychczasowych seminariach prof. dr hab. Wiesławowi Pilarczykowi (COBORU, UP w Poznaniu), dr Jiriemu Hartmannowi (UKZUZ, Czechy), dr Friedrichowi Laidigowi (Bundessortenamt, Niemcy), prof. dr hab. Zygmuntowi Kaczmarkowi (IGR w Poznaniu) oraz dr Kristianowi Kristensenowi (Aarhus University, Dania).