Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wspólnotowe seminarium specjalistów WGO „VCU-Experts Seminar” w Bułgarii

W dniach 24-25 czerwca 2014 roku w Starej Zagorze (Bułgaria) odbyło się doroczne seminarium specjalistów WGO z 10 państw członkowskich UE i Szwajcarii „VCU-Experts Seminar”, poświęcone problematyce urzędowych badań wartości gospodarczej odmian w państwach członkowskich UE. W tym roku organizatorem seminarium była bułgarska jednostka odpowiedzialna m.in. za rejestrację i ochronę prawną odmian roślin - The Executive Agency for Variety Testing, Field Inspection and Seed Control (EAVTFISC), mająca siedzibę w Sofii.

Było to ósme z kolei spotkanie w ramach współpracy specjalistów WGO z jednostek rejestrowych współpracujących w ramach grupy roboczej „VCU-Experts Group”, zajmującej się badaniem wartości gospodarczej odmian. Działalność grupy została zainicjowana przez COBORU w Krakowie w 2007 roku.

Celem seminarium było omówienie systemów badania wartości gospodarczej odmian soi i słonecznika w krajach uczestniczących w seminarium (różnic i podobieństw) oraz dyskusja nad formą i tematyką dalszej współpracy ekspertów z dziedziny badań wartości gospodarczej odmian z różnych krajów w ramach niniejszej grupy.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami odmianowymi (zboża, kukurydza, słonecznik, bawełna) w Stacji Doświadczalnej EAVTFISC w miejscowości Radnevo.

W seminarium wzięło udział 25 specjalistów zajmujących się wartością gospodarczą odmian (WGO) z: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii i z Węgier.

Stronę polską reprezentowali prof. dr hab. Edward S. Gacek – dyrektor COBORU, jego zastępca - mgr Marcin Behnke oraz Kierownik Biura Współpracy z Zagranicą - mgr Elżbieta Radomska.

Ważną częścią seminarium była dyskusja nt. przyszłej formy organizacyjnej oraz zasad współpracy w ramach obecnej „VCU-Experts Group”. Strona Polska przedstawiła propozycję struktury organizacyjnej dla tej grupy.

Kolejne, dziewiąte z kolei spotkanie odbędzie się w Polsce w lipcu 2015. Będzie ono poświęcone problematyce form rekomendacji odmian do praktyki rolniczej w poszczególnych państwach członkowskich UE, a także zagadnieniom badań odporności odmian na patogeny oraz badań wartości gospodarczej odmian dla potrzeb rolnictwa zrównoważonego i ekologicznego.