Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 17 czerwca 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. Zebranie prowadziła Pani mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu.

Głównym przedmiotem posiedzenia było omówienie uregulowań wewnętrznych dotyczących używania samochodów służbowych, zamówień publicznych oraz usługowej działalności doświadczalnej.