Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja „Przyszłość uprawy buraka cukrowego i kukurydzy w warunkach rynku polskiego”

W dniach 12-13 czerwca 2014 roku w Kombinacie Rolnym Kietrz Sp. z o.o. odbyła się konferencja „Przyszłość uprawy buraka cukrowego i kukurydzy w warunkach rynku polskiego”, współorganizowana przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz KR Kietrz.

W konferencji udział wzięli członkowie Komisji ds. rejestracji odmian buraka i Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, przedstawiciele firm hodowlanych i hodowlano-nasiennych zajmujący się hodowlą buraka cukrowego i kukurydzy oraz Spółek cukrowych, a także kierownictwo i pracownicy COBORU (Centrali i SDOO) oraz KR Kietrz. Łącznie ponad 60 osób.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z organizacją Kombinatu Rolnego w Kietrzu, m.in. z prowadzoną działalnością doświadczalną, polami produkcyjnymi, parkiem maszyn oraz z fermami bydła.

W drugim dniu konferencji, której przewodniczył prof. Jan Kaczmarek – przewodniczący Rady Konsultacyjnej COBORU, wygłoszono referaty dotyczące przyszłości uprawy kukurydzy i buraka cukrowego w Polsce oraz systemom badań odmianowych i rejestracji odmian tych gatunków w innych krajach (Niemcy, Francja).

Konferencja była także okazją do pożegnania przez jej uczestników dra inż. Jerzego Siódmiaka – długoletniego kierownika Pracowni Badania i Oceny WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy w COBORU w Słupi Wielkiej, który w marcu br. przeszedł na emeryturę, oraz podziękowania mu za wieloletnią współpracę.

Ponadto członkowie Zarządu Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, z okazji trzydziestolecia powołania PZPK, wręczyli prof. Edwardowi S. Gackowi „Złotą Odznakę Polskiego Związku Producentów Kukurydzy”.

W imieniu COBORU składamy podziękowania członkom Zarządu Kombinatu Rolnego Kietrz - Panom Mariuszowi Sikorze i Władysławowi Podłowskiemu za pomoc w organizacji Konferencji oraz gościnność okazaną jej uczestnikom.