Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych

W dniu 3 czerwca 2014 roku w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, w Zakładzie Doświadczalnym w Pętkowie oraz w Witaszycach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych. W spotkaniu udział wzięli przewodniczący i członkowie Komisji: prof. dr hab. M. Mrówczyński; dr hab. K. Heller, prof. nadzw., prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda, prof. dr hab. W. Budzyński, mgr E. Grzankowska, dr inż. A. Kubacki, mgr inż. M. Radwański i prof. dr hab. A. Wojciechowski. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: kierownictwo i pracownicy COBORU, z zastępcą dyrektora COBORU M. Behnke na czele, oraz gospodarze spotkania – pracownicy Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki IWNiRZ, i Pan Michał Leski – dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Pętkowie.

Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie działalności badawczej, w tym hodowlanej, Zakładu Botaniki, Hodowli i Agrotechniki IWNiRZ w zakresie roślin włóknistych i energetycznych oraz wizytację materiałów hodowlanych i doświadczeń prowadzonych z lnem i konopiami (w szklarni i w polu) w Zakładzie Doświadczalnym w Pętkowie.

Niniejszym COBORU składa podziękowania Panu profesorowi Markowi Mrówczyńskiemu – przewodniczącemu Komisji, oraz Panu profesorowi Krzysztofowi Hellerowi i jego współpracownikom za organizację wyjazdowego spotkania Komisji oraz za gościnność.