Wyszukaj odmianę    Kontakty
Workshop „Barley and Potato DUS testing”

W dniach 2-4 czerwca 2014 roku w Centrali COBORU, SDOO w Słupi Wielkiej i w SDOO w Karzniczce odbyły się warsztaty dotyczące prowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) odmian jęczmienia i ziemniaka dla specjalistów z Republiki Macedonii.

Warsztaty te były realizowane w ramach „Multi-beneficiary program on the participation of EU candidate countries in the CPVO”, programu koordynowanego przez Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji.

Uczestnikami warsztatów byli Panowie: Mensur Kamberi z Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Republiki Macedonii i Ljupco Michajlov z Wydziału Rolniczego Uniwersytetu „Goce Delcev” w Stipie.

W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznali się z działalnością COBORU, procedurami związanymi z rejestracją i ochroną prawną odmian w Polsce oraz metodyką badań OWT jęczmienia i ziemniaka. Ponadto program warsztatów obejmował wizytę w przechowalni Prób Wzorcowych Odmian w SDOO w Słupi Wielkiej, a także zajęcia praktyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z jęczmieniem w SDOO w Słupi Wielkiej, ziemniakiem w SDOO w Karzniczce oraz zapoznanie z kolekcjami roślin ozdobnych i energetycznych w SDOO w Chrząstowie.