Wyszukaj odmianę    Kontakty
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 maja 2014 roku zginął tragicznie dr inż. Stefan Paczocha, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi, poprzednio przez wiele lat kierownik Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kochcicach.

W Zmarłym tracimy sumiennego i zaangażowanego specjalistę doświadczalnictwa odmianowego, sprawnego organizatora Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie świętokrzyskim, bardzo dobrego gospodarza.

Straciliśmy również wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia.

Pogrzeb śp. Stefana Paczochy odbędzie się w Kochcicach w dniu 5 czerwca 2014 roku o godzinie 1400.

Dyrekcja i pracownicy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej