Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne „Ocena tożsamości i czystości odmianowej”

W dniu 29 maja 2014 roku w siedzibie centrali COBORU odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych. Szkolenie zorganizował Zakład Badania i Oceny Odrębności, Wyrównania i Trwałości Odmian Roślin Rolniczych i Warzywnych.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze akty prawne związane z oceną tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego oraz zarządzenie dyrektora COBORU regulujące zasady prowadzenia tej oceny przez COBORU. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy związane z zakładaniem i prowadzeniem badań na poletkach kontrolnych oraz interpretację wyników.

W szkoleniu wzięło udział 34 specjalistów z centrali COBORU, SDOO i ZDOO.