Wyszukaj odmianę    Kontakty
Konferencja z okazji XV-lecia Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego w woj. kujawsko-pomorskim

W dniach 20 - 21 maja 2014 roku w SDOO w Chrząstowie odbyła się Konferencja z okazji XV-lecia realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego oraz rekomendacji odmian w województwie kujawsko-pomorskim.

Konferencja zorganizowana przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie była okazją do podsumowania funkcjonowania systemu PDOiR oraz rekomendacji odmian w województwie kujawsko-pomorskim w minionym piętnastoleciu oraz podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym w tworzenie i utrwalanie tego systemu doświadczalnictwa odmianowego.

W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Pan Poseł RP Jan Krzysztof Ardanowski, Pani Silvana Oczkowska i Pan Tadeusz Zaborowski – radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Marek Borowski – wiceprezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Ryszard Kierzek – prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU, oraz wybrani członkowie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDOiR, członkowie Zespołu Wojewódzkiego PDOiR oraz pracownicy centrali COBORU i SDOO w Chrząstowie. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele jednostek realizujących doświadczenia odmianowe z terenu województwa.

Zaproszeni goście w swych wystąpieniach wysoko ocenili wagę systemu PDOiR dla naszego rolnictwa oraz wyrazili podziękowania twórcom systemu oraz byłemu i obecnemu kierownictwu SDOO w Chrząstowie, a zwłaszcza Pani Barbarze Mizdalskiej, za obecne prowadzenie PDOiR w województwie kujawsko pomorskim. Dyrektor COBORU prof. dr hab. Edward Gacek w swym wystąpieniu podkreślił bardzo duże zasługi województwa kujawsko-pomorskiego dla rozwoju systemu PDOiR w całym kraju zwłaszcza na wczesnym etapie jego tworzenia (1997-1999) oraz podziękował osobom najbardziej zasłużonym i wręczył listy gratulacyjne, w tym Panu Posłowi RP – Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu, prof. dr hab. Franciszkowi Rudnickiemu, Pani Barbarze Mizdalskiej oraz Pani Mirosławie Domańskiej.