Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne „Nowe gatunki warzyw w badaniach WGO”

W dniu 15 maja 2014 roku w siedzibie centrali COBORU odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań wartości gospodarczej (WGO) odmian bobu, dyni zwyczajnej (cukinia) oraz rzodkiewki. Szkolenie zorganizowała Pracownia WGO Roślin Ogrodniczych.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO gatunków będących tematem szkolenia. Szczególną uwagę zwrócono na prawidłową agrotechnikę oraz aktualne możliwości stosowania środków ochrony chemicznej.

Ponadto w części wyjazdowej uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z zakresem prac hodowlanych realizowanych w spółce „SPÓJNIA” Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Spółka z o.o. z siedzibą w Nochowie, programem badań prowadzonych w ZDOO w Śremie Wójtostwie oraz z działalnością arboretum Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, gdzie uczestnikom szkolenia zaprezentowano m.in. zasady gromadzenia oraz utrzymywania kolekcji dendrologicznych.

W szkoleniu wzięło udział 28 specjalistów z centrali COBORU, SDOO i ZDOO, a także inspektorzy COBORU.