Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU

W dniu 3 kwietnia 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie Rady Ekonomiczno-Gospodarczej COBORU, będącej organem opiniodawczo-doradczym dyrektora COBORU. Zebranie prowadziła Pani mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO w Przecławiu. Przedmiotem posiedzenia były sprawy zasad wynagradzania dyrektorów stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępców, plan inwestycyjny na 2014 rok oraz polityka inwestycyjna w latach następnych.