Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada kadry kierowniczej COBORU

W dniach 3-4 kwietnia 2014 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kadry kierowniczej COBORU, w której udział wzięli dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian, inspektorzy Centralnego Ośrodka oraz główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian.

Narada była poświęcona podsumowaniu sytuacji finansowo-księgowej i ekonomiczno-gospodarczej COBORU w roku 2013 oraz realizacji planu badań i doświadczeń COBORU w sezonie wegetacyjnym 2013/2014. Ponadto poruszane były sprawy organizacyjno-prawne, a także tematy związane z zamówieniami publicznymi i polityką inwestycyjną COBORU.

W trakcie narady, w związku z przejściem na emeryturę, uroczyście pożegnano Pana dra inż. Jerzego Siódmiaka – długoletniego kierownika Pracowni Badania i Oceny WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy w Centralnym Ośrodku w Słupi Wielkiej, oraz Panie mgr inż. Ewę Śmiałek i inż. Teresę Ryszkę – pełniące przez wiele lat funkcję inspektorów COBORU. Podziękowano im za wieloletnią wzorową pracę oraz za duży wkład w realizację i poziom działalności statutowej COBORU.