Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie Inspektorów COBORU
z kadrą kierowniczą centrali COBORU

W dniu 2 kwietnia 2014 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się wiosenne spotkanie Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą centrali COBORU.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działalności inspektorów COBORU w drugiej połowie 2013 roku. Omówiono wyniki jesiennych lustracji, stan doświadczeń po przezimowaniu oraz założenia merytoryczne do realizacji planu badań i doświadczeń w 2014 roku.

Podczas spotkania pożegnano Panie mgr inż. Ewę Śmiałek i inż. Teresę Ryszkę, pełniące do końca 2013 roku funkcję inspektorów COBORU, które przeszły na emeryturę. Podziękowano im za wieloletnią wzorcową pracę na stanowiskach Inspektorów COBORU oraz za znaczący wkład w realizację działalności badawczej COBORU w terenie.