Wyszukaj odmianę    Kontakty
Pożegnanie pracowników Zakładu NR odchodzących na emeryturę

W dniu 26 marca 2014 roku w Słupi Wielkiej odbyło się uroczyste pożegnanie przez dyrekcję COBORU dra inż. Jerzego Siódmiaka – kierownika Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy, inż. Marii Czeladzkiej – specjalisty Pracowni WGO Roślin Pastewnych, oraz Jolanty Rybarczyk – zatrudnionej na samodzielnym stanowisku ds. Agrometeorologii, w związku z ich przejściem na emeryturę.

Mgr inż. Marcin Behnke, w imieniu nieobecnego dyrektora COBORU, prof. dra hab. Edwarda S. Gacka, podziękował wymienionym osobom za wieloletnią pracę dla dobra naszej instytucji, a także za sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.