Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta EcoSeedForum

W dniu 22 marca 2014 roku w siedzibie COBORU gościliśmy uczestników „EkoSeedForum – Europejskiej konferencji nt. ekologicznego materiału siewnego, ekologicznej hodowli roślin i różnorodności roślin uprawnych", która odbywała się w dniach 20-22 marca 2014 roku na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W trakcie wizyty dyrektor COBORU – prof. dr hab. Edward S. Gacek, przedstawił organizację oraz zakres zadań i działalności COBORU, ze szczególnym uwzględnieniem działań proekologicznych. Przeprowadzono także dyskusję na temat potrzeby rozszerzenia badań odmianowych dla celów rolnictwa ekologicznego.