Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Jastrzębiej Górze

W dniach 25-26 lutego 2014 roku w Jastrzębiej Górze (woj. pomorskie) w hotelu „Astor” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli dyrekcja i pracownicy centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. Ponadto w konferencji udział wzięli przedstawiciele jednostek spoza COBORU, z województw lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, realizujący doświadczenia w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu obecnych problemów i przyszłych zamierzeń COBORU, w tym optymalizacji zakresu aktualnych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), a także podsumowania piętnastolecia realizacji Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).
W trakcie drugiej sesji omówiono zagadnienia związane z problematyką integrowanej ochrony roślin, w tym założenia merytoryczne, egzekwowanie związanego z tym stosownego rozporządzenia MRiRW oraz uwzględnienie tej problematyki w odmianowych badaniach urzędowych i porejestrowych.
Trzecia sesja obejmowała zagadnienia dotyczące hodowli, badań urzędowych i porejestrowych oraz publikacji i upowszechniania wyników badań odmian roślin bobowatych – strączkowych.
W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDOiR.

W ciągu trzydniowej konferencji w szkoleniu wzięło udział ponad 150 osób.