Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

W dniu 20 lutego 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin zbożowych, na którym mieli możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż ozimych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych roślin zbożowych do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru dwadzieścia nowych odmian zbóż ozimych.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru czterech odmian:

Jęczmień ozimy
- SU Vireni (d. AC 03/248/15) - odmiana dwurzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
   
Żyto ozime
- Brandie (d. DIE DH 246) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- SU Performer (d. HYH257) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- KWS Bono (d. KWS-H119) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

Natomiast wydanie postanowień o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru oraz podjęcie ostatecznych decyzji w sprawie pozostałych szesnastu odmian (jęczmienia ozimego, pszenicy zwyczajnej ozimej i pszenżyta ozimego) zostało z konieczności odroczone do jesieni 2014 roku i jest uwarunkowane uzyskaniem przez te odmiany pozytywnego wyniku badań odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) oraz potwierdzeniem zadowalającej wartości gospodarczej (WGO) w roku 2014. Sytuacja ta jest związana z utratą wyników badań OWT  w 2012 roku, na skutek dyskwalifikacji badań z powodu dużych strat roślin po zimie (2011/2012). Dotyczy to następujących odmian:

Jęczmień ozimy
- SU Elma (d. NORD 08076/138) - odmiana wielorzędowa typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
   
Pszenica zwyczajna ozima
- Tobak (d. BB 160906W) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- RGT Kilimanjaro (d. R 10923) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
- Franz (d. NORD 06053/58) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Hondia (d. DNKO 4) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- KWS Dakota (d. KW 1168-8-08) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Loft (d. KW 2736-1-08) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- KWS Tramp (d. KW 3844-6-07) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
- Rotax (d. STRU 081966) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Promocja (d. MHR-PP-1011) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
- Belissa (d. SMH 8527) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Ohio (d. BB 715508) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
- Bolek (d. BB 515608) - odmiana pastewna (C); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
   
Pszenżyto ozime
- Meloman (d. MAH 6310) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Storno (d. MAH 6611) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
- Rotondo (d. DC 04176-44) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.