Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy

W dniu 18 lutego 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian kukurydzy, na którym mieli możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian kukurydzy, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych kukurydzy do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru piętnastu nowych odmian kukurydzy.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego Rejestru następujących odmian kukurydzy:

- Deresz (d. SMH 31811) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- DKC3623 (d. EI3806) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 280; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- DKC3711 (d. EH3708) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
- ES Concord (d. ESZ1301) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- ES Tolerance (d. ESZ1201) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Giancarlo (d. SL 18023) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Legion (d. SMH 31711) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- P9027 (d. X90A712) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 270; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
- Prestoso (d. SL 19009) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Rivaldinio KWS (d. KXB1144) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
- Rogoso (d. SL 10028) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 210-220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- SY Enigma (d. SC1450) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- SY Multipass (d. SC1420) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
- Tonacja (d. SMH 30811) – odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Urani CS (d. CSM1480) – odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 270; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.