Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych

W dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin pastewnych, na którym mieli możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin pastewnych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych roślin pastewnych do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru siedmiu nowych odmian roślin pastewnych.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian roślin pastewnych:

Groch siewny:

- Audit – odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce

Łubin wąskolistny:

- Wars (d. PRH 635/11) - odmiana pastewna, niesamokończąca niskoalkaloidowa; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

- Kurant (d. WTD 1811) – odmiana pastewna, niesamokończąca niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Łubin żółty:

- Bursztyn (d. WTD 2911) - odmiana pastewna, niesamokończąca niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Rutwica wschodnia:

- Risa – zgłaszający: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Kupkówka pospolita:

- Crown Royale – odmiana pastewna, diploidalna, wczesna, do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: Irena Szyld, Kalisz.

Tymotka łąkowa:

- Owacja (d. MHR-PT-0111) – odmiana pastewna, hexaploidalna, średniowczesna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin – HBP sp. z o.o.