Wyszukaj odmianę    Kontakty
Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Dadaju

W dniach 11-12 lutego 2014 roku w Dadaju k. Ramstowa (woj. warmińsko-mazurskie) w „Hotelu Star-Dadaj” odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli dyrekcja i pracownicy centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz jednostek spoza COBORU z województw dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, realizujących doświadczenia w ramach programu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja była poświęcona omówieniu obecnych problemów i przyszłych zamierzeń w działalności COBORU, w tym optymalizacji zakresu aktualnych urzędowych badań wartości gospodarczej odmian (WGO) oraz badań odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT), a także podsumowaniu piętnastolecia realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego (PDOiR).
Podczas drugiej sesji omówiono zagadnienia dotyczące problematyki integrowanej ochrony roślin, w tym założenia merytoryczne, egzekwowanie związanego z tym stosownego rozporządzenia MRiRW oraz uwzględnienie tej problematyki w odmianowych badaniach urzędowych i porejestrowych.
Trzecia sesja obejmowała zagadnienia dotyczące hodowli, badań urzędowych i porejestrowych oraz publikacji i upowszechniania wyników badań odmian roślin bobowatych – strączkowych.
W trakcie warsztatów, w trzech odrębnych grupach tematycznych, omówiono zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi, badaniami OWT oraz badania WGO, w tym PDOiR.

W szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób z centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz jednostek spoza COBORU, realizujących doświadczenia w ramach PDOiR.