Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada kadry finansowo-księgowej

W dniach 30-31 stycznia 2014 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyła się narada kadry finansowo-księgowej COBORU. W pierwszym dniu narady mgr Tomasz Balcerski (Z-ca dyrektora ds. finansowych – Główny księgowy) przedstawił harmonogram oraz wybrane zagadnienia dotyczące zamknięcia roku obrotowego oraz scharakteryzował najistotniejsze zmiany w polityce (zasadach) rachunkowości COBORU wprowadzone z dniem 1 stycznia 2014 r. W dniu 31 stycznia 2014 r. mgr Leszek Lewandowicz (doradca podatkowy, wieloletni wykładowca SKWP) przeprowadził szkolenie z zakresu zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 2014 r.