Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych

W dniu 30 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się druroku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin oleistych i włóknistych. Na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian roślin oleistych i włóknistych, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych roślin oleistych i włóknistych do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru dziewiętnastu odmian roślin oleistych i włóknistych.

Zaakceptowano też propozycję organizacji wyjazdowego posiedzenia Komisji w Zakładach Doświadczalnych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Witaszycach i Pętkowie, w dniu 3 czerwca br.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian roślin oleistych i włóknistych:

Rzepak ozimy

- Aixer (d. RG2121) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Bayer sp. z o.o. Bayer CropScience

- Arango (d. SLM 1107) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Argos (d. SLM 1101) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- DK Exssence (d. CWH179) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- ES Valegro (d. ESC1132) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce

- Graf (d. CWH 162) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.

- Metys (d. MAH 6510) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Oriolus (d. WRH 405) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- Popular (d. WRH 410) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.

- Shrek (d. LSF 1131) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Sidney (d. RAW 1096-101) - odmiana populacyjna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.

- SY Alister (d. RNX3921) – odmiana mieszańcowa odporna na kiłę kapusty; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Polana (d. RNX3928) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Samoa (d. RNX3028) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- SY Saveo (d. RNX3037) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.

- Trumpf (d. RAP 1031) - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o

  

Rzepak jary

- Dodger (d. RG40101) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bayer sp. z o.o. Bayer CropScience

- Legolas (d. SW P2858) – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.

  

Konopie

- Rajan (d. G-2) – zgłaszający : Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu