Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka

W dniu 28 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian buraka w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian buraka; na spotkaniu mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych buraka do celów rejestracji odmian.

Ponadto dyrektor COBORU, prof. Edward S. Gacek, wręczył nominację nowo powołanemu członkowi Komisji – Panu mgr inż. Arturowi Majewskiemu – dyrektorowi Departamentu Surowcowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A., który w Komisji reprezentować będzie Związek Producentów Cukru w Polsce.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru szesnastu odmian buraka cukrowego.

Na zakończenie spotkania członkowie Komisji podziękowali dr inż. Jerzemu Siódmiakowi (kierownikowi Pracowni Badań WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy), który w tym roku odchodzi na emeryturę, za życzliwość oraz wieloletnią owocną współpracę w zakresie rejestracji odmian buraka cukrowego i pastewnego.

Zaakceptowano też wstępną propozycję organizacji wyjazdowego posiedzenia Komisji do Kombinatu Rolnego Kietrz, w dniach 12-13 czerwca br. połączonej z seminarium i zapoznaniem się z działalnością KR Kietrz.

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian buraka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian buraka cukrowego:

- BTS 350 (d. BTS 217) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Betaseed GmbH

- BTS 710 (d. BTS 222) - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: Betaseed GmbH

- Dylan (d. ST 15241) - odmiana typu normalno-plennego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o. o.

- Fauvette (d. FD-1133) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Igloo (d. SR-559) - odmiana typu cukrowego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.

- Lavenda KWS (d. 2K312) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.

- Liberata KWS (d. 2K333) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.

- Masange (d. FD-1124) - odmiana typu cukrowego. Zgłaszający: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

- Melodia (d. KTA 1118) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o. o.

- Panorama KWS (d. 1K208) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.

- Piast (d. PPW 3911) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o. o.

- Sukcesja KWS (d. 2K274) - odmiana typu normalno-cukrowego. Zgłaszający: KWS Polska sp. z o. o.

- Tapir (d. SC-555) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.

- Tipi (d. SN 564) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: SESVANDERHAVE Poland sp. z o. o.

- Vangelis (d. ST 13212) - odmiana typu normalnego. Zgłaszający: Strube Polska sp. z o. o.