Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

W dniu 23 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian ziemniaka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ziemniaka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych ziemniaka do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru czterech nowych odmian ziemniaka.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian ziemniaka:

- Bohun (d. ZAH 19311) - odmiana jadalna wczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy; zgłaszający: HZ Zamarte, Grupa IHAR sp. z o.o.

- Mazur (d. STB 17511) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny ogólnoużytkowy do lekko mączystego; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o.

- Otolia (d. E 05/266/226) - odmiana jadalna średniowczesna, typ konsumpcyjny sałatkowy do ogólnoużytkowego; zgłaszający: Europlant Handel Ziemniakami sp. z o.o.

- Szyper (d. STB 16410) - odmiana skrobiowa średniowczesna; zgłaszający: PMHZ Strzekęcin sp. z o.o.