Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych

W dniu 21 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian zbóż, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie badań urzędowych zbóż do celów rejestracji odmian.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 12 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 7, owies nagi – 1, owies zwyczajny – 1, pszenica zwyczajna – 2, pszenżyto – 1).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych:

Jęczmień

- Baryłka (d. STH 8411) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- KWS Dante (d. KWS 10/206) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- KWS Irina (d. KWS 09/320) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- Podarek (d. STH 8711) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Rubaszek (d. RAH 197/08) - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”

- Salome (d. NORD 08/2413) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- SU Lolek (d. AC 05/565/146) - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

  

Owies zwyczajny

- Harnaś (d. MHR-PO-0111) - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.

  

Owies nagi

- Amant (d. STH 9811) - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

  

Pszenica zwyczajna

- Mandaryna (d. DC 623/07-14/08) - odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Harenda (d. MHR-KPJ-0611) - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.

  

Pszenżyto

- Mazur (d. DC 05095-43) - odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.