Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka

W dniach 17-18 grudnia 2013 roku w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej Centralnego Ośrodka, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy Centralnego Ośrodka.

Narada poświęcona była podsumowaniu działalności COBORU w roku 2013 pod względem merytorycznym, gospodarczym i finansowym. Omówiono również podstawowe założenia dotyczące realizacji planu badań i doświadczeń w sezonie 2013/2014. Ponadto przedstawiono wyniki analizy efektywności funkcjonowania SDOO/ZDOO oraz stanu posiadania środków trwałych. Poruszono też tematy dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia i zamówień publicznych.