Wyszukaj odmianę    Kontakty
Szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań WGO traw

W dniu 10 grudnia 2013 roku w Słupi Wielkiej przeprowadzono szkolenie metodyczne w zakresie prowadzenia badań wartości gospodarczej odmian (WGO) z trawami. Szkolenie zorganizowała Pracownia Roślin Pastewnych Zakładu Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian COBORU.

Podczas szkolenia omówiono najważniejsze zagadnienia metodyczne związane z zakładaniem i prowadzeniem doświadczeń WGO z trawami, zwracając szczególną uwagę na elementy agrotechniki, aktualne możliwości stosowania środków ochrony roślin. Z udziałem pracowników Zakładu Informatyki przekazano uwagi odnośnie bieżącej eksploatacji elektronicznego systemu gromadzenia, przesyłania i przetwarzania danych (EKP). Zaprezentowano główne założenia aktualizowanej metodyki prowadzenia badań WGO z gatunkami traw.

W szkoleniu wzięło udział 26 specjalistów ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także inspektorzy COBORU.

Organizatorzy szkolenia dziękują uczestnikom szkolenia za przekazanie cennych uwag praktycznych, które zostaną wykorzystane w przygotowywanej nowej wersji elektronicznej metodyki badania WGO traw.