Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU

W dniach 7-8 listopada 2013 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się piąte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2011-2014, które głównie poświęcono omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej Centralnego Ośrodka na 2014 rok, realizacji programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w 2013 roku oraz zapoznaniu się z działalnością IUNG-PIB i pogłębieniem współpracy z Instytutem.

W pierwszym dniu spotkania uczestnicy posiedzenia zapoznali się z działalnością firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Maria i Jarosław Ptaszek ze Stężycy – największym i najnowocześniejszym w Polsce producentem kwiatów ciętych oraz najnowocześniejszym w Europie producentem kwiatów doniczkowych. Powierzchnia posiadanych przez firmę szklarni wynosi ok. 15 ha. Oferta firmy obejmuje ponad 60 odmian róż, 40 odmian anturium oraz kilkadziesiąt odmian orchidei doniczkowych. Obecnie w gospodarstwie JMP Flowers zatrudnionych jest ok. 250 osób. Priorytetem JMP Flowers jest stałe polepszanie jakości oferowanych kwiatów i obniżanie kosztów produkcji poprzez wdrażanie najnowocześniejszych technik uprawy. Dzięki temu JMP Flowers od wielu lat utrzymuje pozycję rynkowego lidera wśród producentów kwiatów w Polsce i Europie.

W drugim dniu posiedzenia dyrektor IUNG-PIB w Puławach – prof. dr hab. Wiesław Oleszek, przedstawił strukturę organizacyjną i zakres działalności Instytutu. IUNG-PIB w Puławach prowadzi prace obejmujące uprawę roślin, nawożenie, żyzność gleb oraz rozpoznanie i ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W skład instytutu poza siedzibą w Puławach wchodzi 12 rolniczych zakładów doświadczalnych IUNG-PIB, gospodarujących na ok. 3600 ha użytków rolnych. Obecnie w instytucie jest zatrudnionych 316 osób, w tym 18 profesorów zwyczajnych i 9 profesorów nadzwyczajnych.

W dalszej części posiedzenia, dyrektor COBORU – prof. Edward S. Gacek, oraz jego zastępca, mgr inż. Marcin Behnke, przedstawili najważniejsze zamierzenia dotyczące działalności badawczo-doświadczalnej i inwestycyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2014 rok. Ponadto omówiono realizację programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2013 roku.

W trakcie spotkania członkowie Rady podjęli trzy uchwały:

- uchwałę w sprawie konieczności pogłębienia prowadzonych w sieci doświadczalnej COBORU badań nad odpornością i tolerancją odmian roślin uprawnych na najważniejsze patogeny, w związku z wprowadzeniem w naszym kraju zasad integrowanej ochrony roślin od 2014 roku,
- uchwałę popierającą przedstawione plany restrukturyzacyjne i optymalizacyjne z zakresu badań urzędowych WGO i OWT w COBORU, w związku z ograniczeniami finansowymi,
- uchwałę w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia badań odmianowych dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

W imieniu członków Rady Konsultacyjnej COBORU oraz kierownictwa COBORU składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi IUNG-PIB w Puławach – prof. dr hab. Wiesławowi Oleszkowi za organizację wyjazdowego spotkania Rady Konsultacyjnej COBORU w Puławach, przygotowanie programu oraz gościnność.