Wyszukaj odmianę    Kontakty
Wizyta dyrektora generalnego GEVES (Francja)

W dniu 16 października 2013 roku w Centrali Centralnego Ośrodka oraz w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej gościliśmy z wizytą pana Arnauda Deltour – dyrektora generalnego GEVES (Grupe d’Etude et de controle des Varietes Et des Semences) z Francji – jednostki zajmującej się między innymi rejestracją odmian oraz przyznawaniem wyłącznego prawa do odmian we Francji.

W trakcie spotkania obie strony przedstawiły organizację, funkcjonowanie oraz zakres działalności obu instytucji. Ponadto szerzej omówiono działalność COBORU w zakresie prowadzonych i koordynowanych badań wartości gospodarczej odmian (WGO). Wymieniono również poglądy dotyczące projektu rozporządzenia parlamentu UE i Rady w sprawie roślinnego materiału reprodukcyjnego, a zwłaszcza zapisów odnoszących się do rejestracji odmian roślin uprawnych, a także przeprowadzono dyskusję dotyczącą możliwości poszerzenia współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

W SDOO w Słupi Wielkiej gość miał możliwość zapoznania się z prowadzonymi doświadczeniami w polu, działalnością przechowalni prób nasion do badań OWT oraz laboratorium chemiczno-technologicznym.