Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada dyrekcji COBORU i dyrektorów stacji doświadczalnej oceny odmian

W dniu 10 października 2013 roku w siedzibie Centrali w Słupi Wielkiej odbyła się narada dyrekcji COBORU i dyrektorów stacji doświadczalnych oceny odmian. Narada głównie była poświęcona omówieniu aktualnej kondycji finansowej poszczególnych oddziałów terenowych, w tym uzyskanych wyników produkcyjnych (plonów w sezonie 2013/2014). Ponadto poruszane były tematy związane z planowaną zmianą planu badań i doświadczeń COBORU oraz innymi aktualnymi problemami