Wyszukaj odmianę    Kontakty
Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 9 października 2013 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrzeniu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania w Polsce Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie dyrekcji COBORU – prof. dr hab. Edward Gacek, mgr inż. Marcin Behnke, mgr inż. Stanisław Przystalski oraz dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian lub ich zastępcy odpowiedzialni za koordynację PDOiR na terenie poszczególnych województw, a także przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynującego PDOiR – mgr inż. Mariusz Olejnik.

Informację o PDOiR w imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił dyrektor COBORU - prof. Edward Gacek, omawiając m.in. podstawy prawne działania PDOiR, strukturę organizacyjną oraz zasady i tryb prowadzenia doświadczalnictwa PDOiR, a także organizację, finansowanie i metodologię badań oraz tworzenia list odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw.

W dyskusji głos zabrali posłowie: Leszek Korzeniowski, Jan Krzysztof Ardanowski, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Babalski, Zbigniew Dolata i Jan Warzecha. Posłowie przede wszystkim podkreślali ważność systemu PDOiR dla naszego rolnictwa oraz poruszali kwestie zapewnienia w przyszłości finansowania Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w Polsce.