Wyszukaj odmianę    Kontakty
Powołanie mgr Tomasza Balcerskiego na stanowisko Zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ds. Finansowych - Głównego Księgowego

Z dniem 1 października 2013 roku, na podstawie przepisów ustawy o COBORU, w drodze naboru, dyrektor Centralnego Ośrodka powołał mgr Tomasza Balcerskiego na stanowisko Zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych ds. Finansowych - Głównego Księgowego.

Mgr Tomasz Balcerski dotychczas pełnił funkcję Głównego Księgowego Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, a wcześniej Głównego Księgowego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej.