Wyszukaj odmianę    Kontakty
Spotkanie dyrekcji Centralnego Ośrodka z pracownikami Centrali Centralnego Ośrodka

W dniu 30 września 2013 roku w Słupi Wielkiej z inicjatywy organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” w COBORU odbyło się spotkanie dyrekcji Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z pracownikami Centrali COBORU.

W trakcie spotkania członkowie dyrekcji COBORU przedstawili załodze aktualnie obowiązujące uregulowania prawne dotyczące działalności COBORU, w tym perspektywę ich zmian, głównie w zakresie rejestracji odmian roślin. Omówiona została również bieżąca sytuacja finansowa Centralnego Ośrodka, przyjęta polityka zatrudnienia, a także przewidywane inwestycje w 2013 i 2014 roku.

Ponadto członkowie dyrekcji odpowiadali na pytania pracowników dotyczące funkcjonowania Centrali COBORU.