Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada Inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU

W dniu 19 września 2013 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się jesienne spotkanie inspektorów COBORU z kadrą kierowniczą Centrali COBORU. Podczas spotkania omówiono działalność inspektorów w pierwszej połowie 2013 roku. Zreferowano wyniki wiosennych i letnich lustracji doświadczeń prowadzonych w stacjach i zakładach doświadczalnych oceny odmian oraz w punktach doświadczalnych PDOiR (spoza COBORU), ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń zdyskwalifikowanych i zagrożonych dyskwalifikacją.

Ponadto specjaliści Centrali COBORU przekazali swoje uwagi dotyczące realizacji programu badawczego w kończącym się sezonie doświadczalnym oraz założenia do realizacji na sezon 2013/2014 w zakresie roślin ozimych.