Wyszukaj odmianę    Kontakty
Narada kadry finansowo-księgowej COBORU

W dniach 17-18 września 2013 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się narada kadry finansowo-księgowej, w której udział wzięli pracownicy działów księgowych centrali oraz oddziałów terenowych.

W pierwszym dniu narady mgr Tomasz Balcerski, p.o. z-ca dyrektora ds. finansowych – główny księgowy COBORU, omówił bieżące problemy dotyczące działalności księgowej oraz przedstawił zagadnienia związane z przygotowaniem do zamknięcia roku obrotowego.

W drugim dniu narady odbyło się szkolenie z zakresu zmian w podatku od towarów i usług, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2014 roku. Szkolenie prowadził Pan Leszek Lewandowicz, doradca podatkowy, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.